O nama

Katarina Nasradin

Radila je u nekoliko škola stranih jezika, a značajno iskustvo u radu stekla je u Centru za strane jezike Kolarac. Od oktobra 2012. zaposlena je na Univerzitetu Singidunum kao predavač nemačkog jezika kako na domaćim tako i na stranim studijama koje se izvode na engleskom jeziku. Za vreme studija provela je dosta vremena učeći u Nemačkoj. Boravila je u Beču na Prevodilačkom centru- stipendija CEEPUS-a i učestvovala na didaktičkom kursu za nastavnike u Lajpcigu- stipendija DAAD-a.

Tijana Gajić

je završila osnovne i master i doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (katedra za Anglistiku). Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2010.godine gde drži kurseve engleskog jezika na svim nivoima, kako opšte, tako i kurseve za posebne namene.

Maja Veljković Michos

Profesor španskog jezika i hispanskih književnosti. Predaje španski jezik na Univerzitetu Singidunum od 2004. godine na osnovnim studijama, kao i na studijskim programima na engleskom jeziku. Pored tradicionalne nastave realizuje kurseve španskog jezika na daljinu (e- learning). Osnovne i master studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Boravila je u Španiji radi jezičkog i profesionalnog usavršavanja, a deo poslediplomskih studija završila je na Univerzitetu u Salamanki. Pored nastave bavila se prevođenjem, kao sudski prevodilac za španski jezik.

Valentina Bošković Marković

je započela profesorsku karijeru na Univerzitetu Singidunum 2010. godine, nakon završetka osnovnih studija na Katedri za Anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2016. doktorirala je na temu ‘Diskurzivna sredstva za izrazavanje rodnih ideologija na primeru studentske populacije u Srbiji’. Objavila je nekoliko naučnih radova iz oblasti engleskog jezika i sociolingvistike i učestvovala je na nekoliko međunarodnih stručnih konferencija. U Centru za strane jezike Univerziteta Singidunum angažovana je kao profesorka engleskog jezika za nivoe A1, A2, B1, B2, C1, C2, kao i za pripremu za polaganje za IELTS i CPE.

Jelena Nikolić

je nakon završetka Filološke gimnazije diplomirala na Katedri za Anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu 1998.godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti, master nivo.
Od 2016. godine radi na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik engleskog jezika i deo je Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum.
Stekla je dugogodišnje iskustvo na Institutu za strane jezike, gde je od 2001.godine radila kao profesor engleskog jezika sa polaznicima različitog uzrasta i različitog nivoa znanja. Učestvovala je u pripremi polaznika za polaganje First Certificate in English (FCE) i Cambridge Advanced English (CAE).
Pre toga je radila na Vojnoj akademiji kao profesor i u JAT-u kao prevodilac.

Jasna Petrović

je diplomirala Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 2005. godine, a zvanje mastera iz oblasti jezika, književnosti i kulture stiče takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu 2013. godine. Usavršavala se u oblastima nastave i prevodilaštva u zemlji i inostranstvu. Ima preko deset godina iskustva u radu sa decom i odraslima. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2010. godine.

Darija Lunić

rođena je 1978. u Bileći, Bosna i Hercegovina, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Italijanski jezik i književnost završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Univerzitetu Singidunum završila je master studije na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment gde je upisala i doktorske studije. Na Univerzitetu Singidunum predaje od 2008.godine. Usavršavala se u Italiji posećujući mnoge seminare i jezičke radionice namenjene profesorima italijanskog jezika.

Ivana Đerić

Osnovne i master studije je završila na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na odseku za Anglistiku. Trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu (modul književnost). Od 2006. godine predaje engleski jezik na osnovnim studijama Univerziteta Singidunum gde drži kurseve opšteg engleskog jezika na svim nivoima, kao i kurseve jezika za posebne namene. Pored nastave bavi se i prevodilačkim radom.

Neda Maenza

diplomirala je na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2006.godine i stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti, master nivo. Od 2013. godine predaje na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik francuskog jezika. Radi i u okviru Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum. Pre toga radila je u Cirihu i Bazelu (Švajcarska) u školi Flying Teachers i Reisehochschule kao predavač francuskog jezika i srpskog jezika za strance. Usavršavala se u Francuskoj i Švajcarskoj. Stekla međunarodno priznat sertifikat naprednog nivoa Škole francuskog jezika u Parizu ( École France Langue, Paris). Položila ispite Goethe Instituta Frankfurt,ogranak u Bazelu, i stekla diplomu Goetheovog Instituta za nemački jezik, nivo B2.

Nataša Stanišić

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za anglistiku. Od 2006. godine predaje engleski jezik na osnovnim studijama kao i na programima na engleskom jeziku Univerziteta Singidunum. Magistarske studije završila je u okviru zajedničkog MBA programa Univerziteta Singidunum i Univerziteta Linkoln. Pored nastave bavila se prevodilaštvom iz oblasti informacionih tehnologija i ekonomije.

Miloš Pupavac

Je diplomirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine (studijska grupa za ruski jezik i književnost) i od  tada je u nastavi ruskog jezika u razlizčitim institucijama i sa polaznicima različitog uzrasta. Na istom fakultetu je završio i master studije 2013.godine .Pored nekoliko objavljenih prevoda stalno se usavršava u oblasti metodike nastave stranih jezika. Na Univerzitetu Singidunum predaje ruski jezik od 2016 .godine.

Aleksandra Gagić

Profesor španskog jezika i hispanskih književnosti – master, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Od 2004. zaposlena na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik španskog jezika. Usavršavala se iz oblasti nastave španskog jezika kao stranog jezika i prevodilaštva u Španiji i Srbiji. Ima dvadeset godina iskustva u radu sa decom i odraslima.Učestvovala na nekoliko međunarodnih stručnih konferencija i objavila radove iz oblasti jezika.Pored španskog, govori engleski i italijanski jezik.

Jovana Bošković

je rođena u januaru 1988. godine. Nakon završene Treće beogradske gimnazije 2007. godine upisala je studijski program Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2011. godine završila je osnovne akademske studije, a 2013. godine na istom univerzitetu i studije drugog stepena dobivši zvanje Master profesor jezika i književnosti. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2017. godine i angažovana je u oblasti nastave i prevodilaštva. Kako nastavlja sa usavršavanjem u oblasti metodike nastave engleskog jezika posebno ističe značaj individualnog pristupa u radu sa polaznicima koji žele da unaprede svoja znanja.

Jovan Travica

Završio je osnovne i master studije na katedri za Germanistiku, Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Dugo godina je radio kao prevodilac u privredi, a pored toga i u školama za strane jezike. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2018, godine kao nastavnik nemačkog jezika.

Snežana Pešić

Diplomirala na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istoj katedri pohađa doktorske studije. Rešenjem Ministarstva pravde postavljena za stalnog sudskog prevodioca za arapski jezik. Član Udruženja prevodilaca. Simultani i konsekutivni prevodilac.Učešće na više međunarodnih konferencija u organizaciji Filološkog fakulteta UB. Živela i radila u Libiji kao prevodilac u vojsci i privredi. Radila kao asistent-saradnik na Filološkom fakultetu UB.Saradnik više registrovanih prevodilačkih agencija u Srbiji.Od 2009. godine zaposlena na Univerzitetu Singidunum.

Radmila Suzić

Radmila Suzić je završila osnovne studije engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, nakon čega je upisala master studije iz oblasti engleske književnosti. Na istom fakultetu je završila i doktorske studije na odseku za metodiku nastave engleskog jezika, a doktorsku disertaciju pod naslovom Jezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika kod viših razreda osnovnih škola odbranila je 2016. godine. Od 2016. godine predaje engleski jezik na osnovnim studijama Univerziteta Singidunum. Autor je mnogobrojnih radova iz oblasti primenjene lingvistike.

Bojana Prodanović Đorđević

Bojana Prodanović Đorđević završila je osnovne akademske, kao i master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u
eogradu, na katedri za Italijanski jezik i književnost. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2012. godine, a za sebe kaže da je veliki zaljubljenik u italijansku kulturu, muziku, hranu, modu i dolcevita stil života, što se trudi da prenese i na svoje
studente.

Nina Pantelić

Nina Pantelić je rođena u Beogradu. Osnovne Rusko i istočno evropske studije kao i Latino američke i karipske studije,je završila u S.A.D. Master studije iz oblasti Međunarodnih odnosa je završila na Državnom univerzitetu Floride. Radila je deset godina kao predavač, prevodilac i tumač u Španiji. Držala je kurseve kulture i književnosti na engleskom jeziku i pisala za nekoliko časopisa.

Marijana M. Prodanović

je rođena oktobra 1988. godine. Nakon Karlovačke gimnazije, smera engleski jezik- osnovne i master studije iz oblasti Anglistike je završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom univerzitetu je i doktorirala maja 2015. godine (oblast filoloških nauka – kontrastivna analiza). Vanredni je profesor u oblasti Anglistike na Univerzitetu Singidunum. Kontinuirano se usavršava u oblasti nastave jezika, te objavljuje radove u domaćim i međunarodnim časopisima, odnosno- učestvuje na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autor je tri udžbenika.