Italijanski jezik

Kurs

line

Način izvođenja

 • Grupna
 • Poluindividualna
 • Individualna

Vrsta

 • Opšti
 • Za posebne namene
 • Za akademske namene

Opšte informacije

Osim kurseva jezika za opšte namene (LGP – language for general purposes), iz svih navedenih jezika možete pohađati kurseve za posebne (LSP – language for specific purposes) ili akademske namene (LAP – language for academic purposes).

 

 • Posredstvom kurseva jezika za opšte namene – ovladajte jezikom koji će Vam omogućiti nesmetanu komunikaciju u svakodnevnom, realnom kontekstu;
 • Kursevi jezika za posebne namene podeljeni su u nekoliko kategorija, u zavisnosti od oblasti izučavanja; otuda, možete se odlučiti za:

 

 • Jezik poslovnog sveta (interkulturalna komunikacija u poslovnom okruženju);
 • Jezik ekonomije i ekonomskih odnosa (finansije, bankarstvo, računovodstvo, revizija);
 • Jezik poslovnog komuniciranja (marketing, menadžment, ljudski resursi);
 • Jezik prava i pravnih odnosa;
 • Jezik medicine;
 • Jezik savremenih političkih odnosa;
 • Jezik u turizmu i hotelijerstvu;
 • Jezik savremenih tehnologija

i svoje znanje u vezi sa pojmovima iz navedenih oblasti dovesti do željenog nivoa.

 • Kursevi jezika za akademske namene predstavljaju svojevrsnu ulaznicu u svet akademskog okruženja – ovladajte, ne samo bazičnim jezičkim veptinama, no i unapredite iskazivanje kritičkog mišljenja, hvatanja beležaka, pisanja različitih formi, izlaganja, argumentovanog diskutovanja, a sve to uz upotrebu akademskih leksičkih partija.

 

Sve tri grupe kurseva, nakon realizacije uvodnog testiranja, možete pohađati na svim CEFR[1] nivoima, odnosno – A1 – C2 nivoa (odnosno, od početnog nivoa, preko srednjih, pa sve do završnog nivoa, koji potvrđuje najviši mogući stepen poznavanja date materije):

[1] The Common European Framework of Reference for Languages – Zajednički evropski referentni okvir za jezike.