O nama

Katarina Nasradin

Radila je u nekoliko škola stranih jezika, a značajno iskustvo u radu stekla je u Centru za strane jezike Kolarac. Od oktobra 2012. zaposlena je na Univerzitetu Singidunum kao predavač nemačkog jezika kako na domaćim tako i na stranim studijama koje se izvode na engleskom jeziku. Za vreme studija provela je dosta vremena učeći u Nemačkoj. Boravila je u Beču na Prevodilačkom centru- stipendija CEEPUS-a i učestvovala na didaktičkom kursu za nastavnike u Lajpcigu- stipendija DAAD-a.

Biljana Simić Veličković

je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za kineski jezik i književnost 2005. godine. Nakon diplomiranja odlazi u NR Kinu i tamo provodi 7 godina kao stipendista Ministarstva prosvete R. Srbije i Vlade NR Kine. Doktorirala je iz oblasti lingvistike na Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu (Beijing Language and Culture University) 2011.godine, a pre toga magistrirala na istom univerzitetu 2008.godine. Od 2011. godine predaje kineski jezik na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, a 2015.godine dobija zvanje docenta. Bavi se naučnim i prevodilačkim radom, objavila je naučne radove na kineskom, engleskom i srpskom jeziku, kao i prevode nekoliko kompleta udžbenika za kineski jezik.

Tijana Gajić

je završila osnovne i master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (katedra za Anglistiku), gde trenutno pohađa doktorske studije (oblast primenjena lingvistika). Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2010.godine gde drži kurseve engleskog jezika na svim nivoima, kako opšte, tako i kurseve za posebne namene.

Dubičanin Mirjana

, profesor italijanskog jezika i književnosti, diplomirala italijanski jezik i kniževnost (drugi strani jezik engleski jezik) na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nakon petogodišnjeg predavačkog i prevodilačkog radnog iskustva od 2004. godine zaposlena na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik italijanskog jezika, master. Pohađala više kurseve italijanskog jezika u Rimu, stručno se usavršava na kursevima za nastavnike italijanskog kao drugog stranog jezika i seminarima na Filolškom fakultetu u Beogradu. Služi se francuskim (nivo B1. II) i španskim jezikom (nivo A2).

Maja Veljković Michos

Profesor španskog jezika i hispanskih književnosti. Predaje španski jezik na Univerzitetu Singidunum od 2004. godine na osnovnim studijama, kao i na studijskim programima na engleskom jeziku. Pored tradicionalne nastave realizuje kurseve španskog jezika na daljinu (e- learning). Osnovne i master studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Boravila je u Španiji radi jezičkog i profesionalnog usavršavanja, a deo poslediplomskih studija završila je na Univerzitetu u Salamanki. Pored nastave bavila se prevođenjem, kao sudski prevodilac za španski jezik.

Valentina Bošković Marković

je započela profesorsku karijeru na Univerzitetu Singidunum 2010. godine, nakon završetka osnovnih studija na Katedri za Anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2016. doktorirala je na temu ‘Diskurzivna sredstva za izrazavanje rodnih ideologija na primeru studentske populacije u Srbiji’. Objavila je nekoliko naučnih radova iz oblasti engleskog jezika i sociolingvistike i učestvovala je na nekoliko međunarodnih stručnih konferencija. U Centru za strane jezike Univerziteta Singidunum angažovana je kao profesorka engleskog jezika za nivoe A1, A2, B1, B2, C1, C2, kao i za pripremu za polaganje za IELTS i CPE.

Jelena Nikolić

je nakon završetka Filološke gimnazije diplomirala na Katedri za Anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu 1998.godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti, master nivo.
Od 2016. godine radi na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik engleskog jezika i deo je Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum.
Stekla je dugogodišnje iskustvo na Institutu za strane jezike, gde je od 2001.godine radila kao profesor engleskog jezika sa polaznicima različitog uzrasta i različitog nivoa znanja. Učestvovala je u pripremi polaznika za polaganje First Certificate in English (FCE) i Cambridge Advanced English (CAE).
Pre toga je radila na Vojnoj akademiji kao profesor i u JAT-u kao prevodilac.

Jasna Petrović

je diplomirala Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 2005. godine, a zvanje mastera iz oblasti jezika, književnosti i kulture stiče takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu 2013. godine. Usavršavala se u oblastima nastave i prevodilaštva u zemlji i inostranstvu. Ima preko deset godina iskustva u radu sa decom i odraslima. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2010. godine.

Darija Lunić

rođena je 1978. u Bileći, Bosna i Hercegovina, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Italijanski jezik i književnost završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Univerzitetu Singidunum završila je master studije na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment gde je upisala i doktorske studije. Na Univerzitetu Singidunum predaje od 2008.godine. Usavršavala se u Italiji posećujući mnoge seminare i jezičke radionice namenjene profesorima italijanskog jezika.

Ivana Đerić

Osnovne i master studije je završila na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na odseku za Anglistiku. Trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu (modul književnost). Od 2006. godine predaje engleski jezik na osnovnim studijama Univerziteta Singidunum gde drži kurseve opšteg engleskog jezika na svim nivoima, kao i kurseve jezika za posebne namene. Pored nastave bavi se i prevodilačkim radom.

Neda Maenza

diplomirala je na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2006.godine i stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti, master nivo. Od 2013. godine predaje na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik francuskog jezika. Radi i u okviru Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum. Pre toga radila je u Cirihu i Bazelu (Švajcarska) u školi Flying Teachers i Reisehochschule kao predavač francuskog jezika i srpskog jezika za strance. Usavršavala se u Francuskoj i Švajcarskoj. Stekla međunarodno priznat sertifikat naprednog nivoa Škole francuskog jezika u Parizu ( École France Langue, Paris). Položila ispite Goethe Instituta Frankfurt,ogranak u Bazelu, i stekla diplomu Goetheovog Instituta za nemački jezik, nivo B2.

Nataša Stanišić

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za anglistiku. Od 2006. godine predaje engleski jezik na osnovnim studijama kao i na programima na engleskom jeziku Univerziteta Singidunum. Magistarske studije završila je u okviru zajedničkog MBA programa Univerziteta Singidunum i Univerziteta Linkoln. Pored nastave bavila se prevodilaštvom iz oblasti informacionih tehnologija i ekonomije.

Marijana M. Prodanović

je rođena oktobra 1988. godine. Nakon Karlovačke gimnazije, smera engleski jezik- osnovne i master studije iz oblasti Anglistike je završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom univerzitetu je i doktorirala maja 2015. godine (oblast filoloških nauka – kontrastivna analiza). Docent je u okviru SP Anglistika Univerziteta Singidunum. Kontinuirano se usavršava u oblasti nastave jezika, te objavljuje radove u domaćim i međunarodnim časopisima, odnosno- učestvuje na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autor je dva udžbenika.

Miloš Pupavac

Je diplomirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine (studijska grupa za ruski jezik i književnost) i od  tada je u nastavi ruskog jezika u razlizčitim institucijama i sa polaznicima različitog uzrasta. Na istom fakultetu je završio i master studije 2013.godine .Pored nekoliko objavljenih prevoda stalno se usavršava u oblasti metodike nastave stranih jezika. Na Univerzitetu Singidunum predaje ruski jezik od 2016 .godine.

Aleksandra Gagić

Profesor španskog jezika i hispanskih književnosti – master, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Od 2004. zaposlena na Univerzitetu Singidunum kao nastavnik španskog jezika. Usavršavala se iz oblasti nastave španskog jezika kao stranog jezika i prevodilaštva u Španiji i Srbiji. Ima dvadeset godina iskustva u radu sa decom i odraslima.Učestvovala na nekoliko međunarodnih stručnih konferencija i objavila radove iz oblasti jezika.Pored španskog, govori engleski i italijanski jezik.

Jovana Bošković

je rođena u januaru 1988. godine. Nakon završene Treće beogradske gimnazije 2007. godine upisala je studijski program Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2011. godine završila je osnovne akademske studije, a 2013. godine na istom univerzitetu i studije drugog stepena dobivši zvanje Master profesor jezika i književnosti. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2017. godine i angažovana je u oblasti nastave i prevodilaštva. Kako nastavlja sa usavršavanjem u oblasti metodike nastave engleskog jezika posebno ističe značaj individualnog pristupa u radu sa polaznicima koji žele da unaprede svoja znanja.

Jovan Travica

Završio je osnovne i master studije na katedri za Germanistiku, Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Dugo godina je radio kao prevodilac u privredi, a pored toga i u školama za strane jezike. Na Univerzitetu Singidunum radi od 2018, godine kao nastavnik nemačkog jezika.