Centar za strane jezike

U okviru Centra za strane jezike, organizuju se i realizuju kursevi devet jezika - i to, kursevi opšteg jezika, ali i raznovrsni kursevi jezika za posebne i akademske namene.

Naši kursevi su namenjeni kako onima koji tek započinju usvajanje stranog jezika, tako i onima koji bi želeli svoja postojeća znanja da oplemene. Kroz kurseve svih nivoa i vrsta, vodiće vas univerzitetski nastavnici, sa bogatim iskustvom i spremnošću da vam, u svakom trenutku, olakšaju i ulepšaju proces učenja.

Centar za strane jezike Univerziteta Singidunum vam omogućava pohađanje – ne samo grupnih i individualnih kurseva, no i polu-individualnih kurseva jezika, a kako biste željeni jezik usvajali upravo na način koji Vama najviše odgovara. U širokoj paleti naših kurseva – odlučite se za:

Kontaktirajte sa nama

Telefon: 011 3094 038
Danijelova 32, 11000 Beograd
Radno vreme: od 8 do 16 časova
centarzajezike@singidunum.ac.rs

MAP